ČCE - Českobratrská církev evangelická - Farní sbor Modřany

3.5.2009: Milí přátelé, YMCA vás srdečně zve 10.5.2009 na tradiční zahradní slavnost Ke Dni Matek, která se koná na Jižním městě v Modletické 1404. Více se dozvíte na www.mc-domecek.cz nebo poutač v dokumentech v doc formátu i v v pdf formátu.
23.4.2009: Liběchovsko – 23.5.2009 sborový výlet pro velké i malé. Pozvánku s podrobným itinerářem sestry Marty Hrabákové najdete v nepravidelných akcích nebo podrobně v dokumentech.
29.3.2009: Vážené setry a bratři, po roce se opět sejdeme na tradičním, velikonočním Jedení beránka. Setkání se koná 8.4 2009 od 18.30 hodin v malém domečku. Všichni jste srdečně zváni. Více aktualit

Modlitba 30.5.2010

Pane Bože náš,

po celý týden jsme se snažili a lopotili a museli jsme se rozhodovat. Prosili jsme Tě o požehnání v tom našem snažení a Ty jsi nám požehnal.
Něco se nám podařilo, něco ne.
Děkujeme Ti za obojí.
Děkujeme Ti že nás vedeš a že jsi nás přivedel do tohoto shromáždění.
Ty jsi naše naděje. Ano, mnohokrát jsme byli unavení, bezradní, nešťastný, selhávaly nám nervy, selhávali jsme i my celí.
Prosíme nehleď nan naše selhání.
Přiď mezi nás.
Buď nám přítomen.
My na Tebe čekáme.
Ať naše srdce plesají při slyšení Tvého slova a při zpěvu Tvých písní, ve společenství Tvých svatých.

Amen