ČCE - Českobratrská církev evangelická - Farní sbor Modřany

3.5.2009: Milí přátelé, YMCA vás srdečně zve 10.5.2009 na tradiční zahradní slavnost Ke Dni Matek, která se koná na Jižním městě v Modletické 1404. Více se dozvíte na www.mc-domecek.cz nebo poutač v dokumentech v doc formátu i v v pdf formátu.
23.4.2009: Liběchovsko – 23.5.2009 sborový výlet pro velké i malé. Pozvánku s podrobným itinerářem sestry Marty Hrabákové najdete v nepravidelných akcích nebo podrobně v dokumentech.
29.3.2009: Vážené setry a bratři, po roce se opět sejdeme na tradičním, velikonočním Jedení beránka. Setkání se koná 8.4 2009 od 18.30 hodin v malém domečku. Všichni jste srdečně zváni. Více aktualit

Modlitba 10.10.2010

Pane Bože,

Děkujeme Ti za dnešní slunečný den, za barvy a vůně podzimu, za chvíle v přírodě i mezi svými blízkými.
Děkujeme Ti za neděli, za to, že tu stojíme vedle sebe, že se všichni můžeme obracet k Tobě. Že můžeme vyslechnout povzbuzení, napomenutí a rady. Že Tvé slovo, písničky, slovo kazatele i přátel nám může pomáhat v našich každodenních starostech i radostech.
Ale děkujeme také, že Tvá láska, svrchovanost a Tvá tajemství přesahují naše chápání i každodennost, že pro nás, naše nejbližší, pro svět, nekončíš tehdy, kdy my sami jsme v koncích.
Otevírej nám oči pro vnímání Tvé vůle a všech Tvých darů.
Odpouštěj nám, prosíme, že si jich nevážíme, že je zneužíváme a vykládáme po svém.
Odpouštěj nám, prosíme, že jsme zas a znovu nemilosrdní, nelaskaví, beznadějní, druhé soudíme jinak, než sebe.
Pane náš, k Tobě se utíkáme – pro odpuštění, pro naději, sílu, požehnání.
Buď s námi se všemi, prosíme.

Amen.