ČCE - Českobratrská církev evangelická - Farní sbor Modřany

3.5.2009: Milí přátelé, YMCA vás srdečně zve 10.5.2009 na tradiční zahradní slavnost Ke Dni Matek, která se koná na Jižním městě v Modletické 1404. Více se dozvíte na www.mc-domecek.cz nebo poutač v dokumentech v doc formátu i v v pdf formátu.
23.4.2009: Liběchovsko – 23.5.2009 sborový výlet pro velké i malé. Pozvánku s podrobným itinerářem sestry Marty Hrabákové najdete v nepravidelných akcích nebo podrobně v dokumentech.
29.3.2009: Vážené setry a bratři, po roce se opět sejdeme na tradičním, velikonočním Jedení beránka. Setkání se koná 8.4 2009 od 18.30 hodin v malém domečku. Všichni jste srdečně zváni. Více aktualit

září

„Chválu vzdejte Hospodinu, protože je dobrý, jeho milosrdenství je věčné.“

Pane, Tobě děkujeme, že se smíme probouzet do nového rána, okoušet krásu sychravého ale barevného podzimu Tvého světa. Děkujeme, že smíme poznat krásu bytí, že Tě smíme chválit slovem, hudbou, obrazem, a neumíme-li jinak, tak aspoň tichou, posvátnou myšlenkou. Pane, děkujeme Ti za dar života z Tvé milosti, děkujeme Ti za všechny nádherné, dobré lidi, s nimiž jsme se setkali, děkujeme Ti za jejich nezištné přijetí, vstřícnost, pomoc, porozumění a pochopení, kterých se nám od nich dostalo, ačkoli jsme jim byli cizí. Děkujeme Ti, Pane za toto naše společenství, kde také nalézáme důvěru, lásku i povzbuzení. Hospodine, pane náš, děkujeme Ti za všechny tyto radostné dary Tvé milosti. Na druhé straně se však nedokážeme sami podělit o to, co se nám od Tebe dostalo. Umíme být pyšní, necítíme všechny potřeby bližních, cítíme se v současném světě nejistí a mnohdy se i bojíme. Pane odpusť nám naši větší či menší pýchu, že neumíme vždy být vstřícní, neumíme nebo i nechceme mít pro bližní pochopení, neumíme pomoci bližním. Hospodine, Pane náš, prosíme Tě, otevři naše srdce, dej nám moudrost, klid a rozvahu, dej nám každému poznat radost z Tvé milosti, dej nám vzhlédnout k Tobě vzhůru. Dej každému dohlédnout na obzor, který jsi nám dal, ukaž každému z nás jak rozeznat zbytečnosti, zbavit se jich a dokázat žít podle Tvé vůle. Prosíme Tě, pane, dej nám odvahu a sílu vytrvat v našem zápase hledání a učení cesty za Tebou, za poznáním Tvé pravdy. Tvé milosrdenství a láska k nám lidem, pane, jsou věčné a nekonečné. Pro naše spasení a odpuštění se obětoval i Tvůj syn Ježíš Kristus, který je pravdou, cestou i životem. Prosíme Tě, nedej nám z této cesty sejít.

Amen