ČCE - Českobratrská církev evangelická - Farní sbor Modřany

3.5.2009: Milí přátelé, YMCA vás srdečně zve 10.5.2009 na tradiční zahradní slavnost Ke Dni Matek, která se koná na Jižním městě v Modletické 1404. Více se dozvíte na www.mc-domecek.cz nebo poutač v dokumentech v doc formátu i v v pdf formátu.
23.4.2009: Liběchovsko – 23.5.2009 sborový výlet pro velké i malé. Pozvánku s podrobným itinerářem sestry Marty Hrabákové najdete v nepravidelných akcích nebo podrobně v dokumentech.
29.3.2009: Vážené setry a bratři, po roce se opět sejdeme na tradičním, velikonočním Jedení beránka. Setkání se koná 8.4 2009 od 18.30 hodin v malém domečku. Všichni jste srdečně zváni. Více aktualit

Svátost křtu Tomáška Koláře

Ž. 127, verš 3.:

Aj, dědictví od Hospodina jsou dítky, a plod života jest mzda.

Milé sestry a milí bratři, Slavíme dnes neděli díkčinění, neděli, kdy děkujeme Pánu Bohu za to, že jsme obdarováváni. Ale my nejsme právě obdarováváni jen dary k naší spotřebě. To, co jsme dostali, je třeba už sám náš život. To je také Boží dar. obrazek
A stejně tak jsou nám darovány i naše děti, i ty jsou darem od Boha. Dítě zůstává v Bohu a před Bohem jedinečnou bytostí, která má být jednou nikoliv naší kopií, ale samostatným a Bohu odpovědným jedincem.
Radujeme se z toho, že při dnešních bohoslužbách budeme slavit spolu s Jitkou a Karlem Kolářovými také svátost křtu, o nějž požádali pro svého syna Tomáše.
Budeme se tedy moci radovat z tohoto viditelného znamení Boží milosti, které je i nám všem dáno k potěšení i povzbuzení ve víře. …pokračuj na fotoalbum

Kdo čtete Na každý den, tak jste se tam mohli dočíst nejen tento žalmistův verš, ale i jednu starou perskou moudrost, která říká:„Vaše děti nejsou vašimi dětmi. Jsou to šípy lučišníka, který napjal svůj luk a vyslal je do světa".
Je to hezké podobenství, působivý obraz, a souzní s tím, o čem mluví i žalmista. Žalmista je ovšem konkrétnější a mluví o tom, že tím lučišníkem je Hospodin. To on nám děti svěřuje. To on nám je propůjčuje. obrazek
A co to vlastně znamená?
To první je tedy respekt a svoboda. I dítě jakožto dědictví od Boha má v Bohu svou úctu a svobodu, na kterou máme my jakožto rodiče pamatovat.
Ale pak je tu ještě druhá věc. Je-li dítě dědictví od Hospodina, potom to znamená i posilu. Potom je to zároveň i pomoc při vedení, při výchově. Je to ujištění, že Bohu na tomto dítěti záleží, že ho vnímá právě jako své a že ho má rád. Že mu není cizí. Či ukradené. obrazek
Když tedy nyní dáváte, milá Jitko a milý Karle, křtít svého Tomáška, dáváte jej křtít právě v Boží jméno, v jméno Kristovo. Abyste si, a jednou i on sám, připomínali, že právě není jen váš, ale že je také a předně Boží, Kristův. A že právě tady, V Bohu, v Kristu je zdroj jeho života, jeho naděje, jeho síla, jeho svoboda. Jeho pomoc vždy a ve všem.
Nechť vám tedy Bůh dává moudrost, abyste nacházeli tu správnou míru svobody a respektu k jedinečnosti vašeho Tomáška a zároveň i odpovědnosti za něj, za jeho vedení. Nechť i vy k tomu nacházíme v Bohu svou sílu a vytrvalost. obrazek
Pane a dobrý náš Otče,
Tebe chválíme a Tobě děkujeme za Tvou lásku, pro kterou smíme žít život v radosti i s nadějí. Tebe chválíme a Tobě děkujeme i za život Tomáše, za všechny ty, které má okolo sebe a kteří ho mají rádi a starají se o něj..
A prosíme Tě, buď mu vždy znovu blízko a dávej mu okusit, že jsi dobrý průvodce životem.
Prosíme Tě i za jeho rodiče. I je posiluj a veď, i jim dávej moudrost, trpělivost, lásku i pokoru k vedení Tomáše.
Prosíme i za nás, za náš sbor, za toto Tvé společenství, ať i my dovedeme být Tomášovi svědky o Tvé dobrotě.

Amen.