ČCE - Českobratrská církev evangelická - Farní sbor Modřany

3.5.2009: Milí přátelé, YMCA vás srdečně zve 10.5.2009 na tradiční zahradní slavnost Ke Dni Matek, která se koná na Jižním městě v Modletické 1404. Více se dozvíte na www.mc-domecek.cz nebo poutač v dokumentech v doc formátu i v v pdf formátu.
23.4.2009: Liběchovsko – 23.5.2009 sborový výlet pro velké i malé. Pozvánku s podrobným itinerářem sestry Marty Hrabákové najdete v nepravidelných akcích nebo podrobně v dokumentech.
29.3.2009: Vážené setry a bratři, po roce se opět sejdeme na tradičním, velikonočním Jedení beránka. Setkání se koná 8.4 2009 od 18.30 hodin v malém domečku. Všichni jste srdečně zváni. Více aktualit

modlitba 11.10.2009

Pane,

hlásíme se k Tobě, protože stojíme o Tvou přízeň, o Tvé požehnání, ale uznáváme, že Ti někdy děláme víc ostudu než čest. Zmáhají nás obyčejné lidské slabosti a kolikrát se nevyhneme vinám a chybám, kterých pak litujeme. Odpusť, prosíme.

Otevři nám oči a učiň naše srdce vnímavými, abychom se nepokoušeli sklízet chválu či slávu, jež náleží Tobě, abychom uměli vnímat, co potřebují lidé kolem nás, abychom nepropadali beznaději, když zjišťujeme, jak chabé jsou naše síly a jak malé máme možnosti.

Tvoříme, Bože, Tvůj lid na téhle zemi. A tak Tě prosíme, buď s námi a nezřekni se nás a nedopusť, abychom zběhli a ztratili se Ti.

Společně Tě prosíme, Pane, smiluj se.

Amen